Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

Svetovalna delavka: STANKA ŽNIDARŠIČ, uni. dipl. socialna delavka
E-mail: stanka.znidarsic@os-anegale.si

telefon: 051 604 290 ali 07 81 41 287

Uradne ure:

PONEDELJEK:          8.00 – 13.00

TOREK:                   10.00 – 12.00

SREDA:                    8.00 – 10.00

ČETRTEK:                      /

PETEK:                    8.00 – 11.00

Na svetovalno delavko se lahko obrnete po telefonu, elektronski pošti ali osebno ( v času ukrepov zaradi covid -19 po predhodni najavi).

Svetovalna služba predstavlja v šoli posebno službo, ki vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženci v šoli. Preko njega se svetovalna služba vključuje v procese povezovanja, dogovarjanja, sodelovanja, pobud in pomoči. Pri svojem delu sodeluje z učenci in njihovimi starši, učitelji, vodstvom šole in zunanjimi strokovnimi sodelavci.

Svetovalna služba v OŠ Ane Gale Sevnica se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli. Vrste dejavnosti:

  • dejavnosti pomoči (neposredna oblika dajanja pomoči posamezniku ali skupini ter posredne strokovne aktivnosti)
    • razvojne in preventivne dejavnosti (razvojno- analitično delo v šoli, sodeluje pri načrtovanju raznih sprememb in izboljšav v vzgojno – izobraževalnem procesu, vodi in koordinira različne razvojne, inovativne in preventivne projekte…)
    • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Sodeluje na naslednjih področjih življenja in dela šole:
• učenje in poučevanje;
• šolska kultura, vzgoja, klima, red;
• telesni, osebni (spoznavni in čustveni) ter socialni razvoj;
• šolanje in poklicna orientacija;
• socialno-ekonomske stiske.

Dostopnost