Skoči na glavno vsebino

O šoli

Ana GaleGredo, gredo,

cela reka jih je …

Prihajajo s praznimi lončki prstenimi,

a očki iskrenimi

pred moj prag …


 

Te verze je pred sedmimi desetletji zapisala Ana Gale, učiteljica, pesnica in pisateljica, po kateri je dobila ime naša šola. Ana Gale je bila prva učiteljica otrok z motnjami v duševnem razvoju v Sevnici. Iz njenega »pomožnega razreda« je leta 1973 nastala samostojna osnovna šola s prilagojenim programom, ki danes vzgaja in izobražuje otroke s posebnimi potrebami iz celotnega območja občine Sevnica. Naši specialni pedagogi nudijo dodatno strokovno pomoč tudi učencem, ki imajo učne težave v rednih osnovnih šolah in vrtcih.

»Z otrokom moram mirno občevati, tiho in prijazno govoriti, mu včasih položiti dlan na teme, prijeti ga za roko, mu dati tudi pravic, samoodločbe in znati ga poslušati, ga bodriti, pohvaliti, tudi če nerodno jeclja in se težko izraža…«.

Te besede, ki jih je pred mnogo leti zapisala Ana Gale, veljajo na naši šoli še danes. Dopolnjene z novimi pedagoškimi spoznanji, sodobnimi oblikami dela in učnimi pripomočki vodijo naše učitelje pri delu z otroki, ki jih narava ni najbolj bogato obdarila z različnimi sposobnostmi. Na naši šoli ne vzgajamo bodočih doktorjev znanosti, profesorjev, umetnikov, zdravnikov…. Z vso odgovornostjo in empatijo do sočloveka pa se trudimo naše učence vzgojiti v poštene in delovne ljudi, ki bodo znali ceniti našo domačo besedo, varovati naravo, spoštovati soljudi in predvsem čimbolj samostojno skrbeti za svoje osnovne življenjske potrebe in najti svoje mesto v družbi.

Na šoli izvajamo prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (devetletna osnovna šola) in posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in drugimi motnjami. Učenci se lahko vključujejo v oddelek podaljšanega bivanja, imamo varstvo vozačev in spremstvo na šolsko avtobusno postajališče.  V šoli nudimo učencem prehrano (zajtrk, malice, kosila), posebno skrb posvečamo socialno ogroženim učencem, organiziramo šolo v naravi, plavalni tečaj … Veliko pozornosti posvečamo tudi poklicnemu svetovanju in usmerjanju naših devetošolcev v nadaljnje izobraževanje po končani osnovnošolski obveznosti.

Dostopnost