Skoči na glavno vsebino

Osnovna šola Ane Gale Sevnica od šolskega leta 2020/21 razpisuje natečaj Anica. Namen natečaja je približati tematiko socialne izključenosti splošni populaciji. Natečaj je odprt za vse skupine otrok, ki so udeležene v vzgoji in izobraževanju – od predšolske vzgoje naprej. 1. natečaj pod naslovom Moja pot je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije.

Mentorji natečaja prejmejo izhodiščno besedilo (v šolskem letu 2020/21 je bila to pesem Ferija Lainščka Moja hiša) na podlagi katerega potem ustvarjajo bodisi na likovnem, literarnem ali katerikoli drugem področju.

Poročilo o natečaju za šolsko leto 2020/21

Na natečaj je prispelo 187 del v kategorijah vrtec, osnovna šola in osnovna šola s prilagojenim programom. Podeljenih je bilo 11 Anic, ki jih bomo javno razglasili v mesecu maju.

Dostopnost