Skoči na glavno vsebino

Erasmus

Šola se je prijavila na razpis CMEPIUSa – Erasmus+. Erasmus+ je program Evropske unije. Projekt naslavlja mednarodno sodelovanje in dvig kakovosti na področju izobraževanja, usposabljanja.

Odobren nam je bil projekt, z naslovom: »Posebne potrebe drugačnih otrok: Kakšen imate načrt?«. Na podlagi odobrenega projekta je OŠ Ane Gale prejela evropska sredstva, namenjena za izvedbo mobilnosti v okviru KA122 – SCH.

Ključni cilj je: mobilnost osebja in učencev v splošnem šolskem izobraževanju, za neakreditirane institucije.

V letošnjem šolskem letu bo poudarek oz. cilj izmenjave izmenjava dobrih praks ter priprava na mobilnost učencev.

Za partnersko šolo smo si izbrali: Šolo za gluhe in naglušne »Stefan Dečanski«, Beograd, Srbija.

Jeseni se bo skupina udeležencev odpravila v Beograd.

Naše prvo leto sodelovanja je predvsem namenjeno spoznavanju in navezavi stikov, iskali in našli pa smo tudi dolgoročnega partnerja za nadaljnje projekte.

Dostopnost