Dokumenti

NAČRT ANE GALE SEVNICA V PRIMERU KORONAVIRUSA SARS-CoV-2 pdf
 Letni delovni načrt 2021/22 pdf
SKLEP O IMENOVANJU POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV pdf
Kriteriji za sredstva šolskega sklada pdf
Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada pdf
 Vzgojni načrt pdf
 Pravila šolskega reda pdf
Anketni vprašalnik za prenovo vzgojnega načrta pdf

Dostopnost